फोटो कन्टेस्ट परिमार्जन सम्बन्धी सुचना ।

मिती २०७६ साल असार ४ गते प्रकाशन गरिएको फोटो कन्टेस्ट योजनालाई सजिलो यूजरलाई अझ सरलता प्रदान गर्ने हेतु निम्नानुसार परिवर्तन गरिएको छ । यस कन्टेस्टमा सजिलो मेम्बर तथा नयाँ सजिलो यूजर सबैले सहभागीता जनाउन पाउनेछन । सहभागी बन्न कुनै पनि प्रकारको शुल्क लाग्नेछैन । सहभागी बन्न सजिलो अनलाईनमा आफ्नो यूजर अकाउण्ट क्रिएट गरी प्रोफाईल अप्डेट […]

फोटो कन्टेस्ट सम्बन्धी सुचना

यस सजिलो अनलाईन प्रा लि ले आयोजना गर्न लागिरहेको फोटो कन्टेस्ट योजनामा सहभागीता जनाउनु हुनकालागी समस्त सजिलो मेम्बरहरूलाई सुचित गर्दछ । यस योजनामा सहभागी बन्नकालागी आफ्नो नाम, ठेगाना, संपर्क नम्बर, हब्बी, फोटोहरू तथा सजिलो मेम्बरशीप नम्बर यही मिती २०७५ साल असार मसान्त भित्रमा उपलब्ध गराउन पर्नेछ । सजिलो मेम्बर्शिप नलिएकाहरूले भने यस योजनामा भाग लिन […]

Cart

No products in the cart.