About Reward Point

We happily announce to our valuable new registered user that we have provided 25 Reward Point while signing up your profile. And we are further providing 75 reward point while referring sajilo account to each of your friend’s by your referral link. ( You can find your referral link in your profile info ). Also […]

फोटो कन्टेस्ट परिमार्जन सम्बन्धी सुचना ।

मिती २०७६ साल असार ४ गते प्रकाशन गरिएको फोटो कन्टेस्ट योजनालाई सजिलो यूजरलाई अझ सरलता प्रदान गर्ने हेतु निम्नानुसार परिवर्तन गरिएको छ । यस कन्टेस्टमा सजिलो मेम्बर तथा नयाँ सजिलो यूजर सबैले सहभागीता जनाउन पाउनेछन । सहभागी बन्न कुनै पनि प्रकारको शुल्क लाग्नेछैन । सहभागी बन्न सजिलो अनलाईनमा आफ्नो यूजर अकाउण्ट क्रिएट गरी प्रोफाईल अप्डेट […]

फोटो कन्टेस्ट सम्बन्धी सुचना

यस सजिलो अनलाईन प्रा लि ले आयोजना गर्न लागिरहेको फोटो कन्टेस्ट योजनामा सहभागीता जनाउनु हुनकालागी समस्त सजिलो मेम्बरहरूलाई सुचित गर्दछ । यस योजनामा सहभागी बन्नकालागी आफ्नो नाम, ठेगाना, संपर्क नम्बर, हब्बी, फोटोहरू तथा सजिलो मेम्बरशीप नम्बर यही मिती २०७५ साल असार मसान्त भित्रमा उपलब्ध गराउन पर्नेछ । सजिलो मेम्बर्शिप नलिएकाहरूले भने यस योजनामा भाग लिन […]

Cart

No products in the cart.