मिती २०७६ साल असार ४ गते प्रकाशन गरिएको फोटो कन्टेस्ट योजनालाई सजिलो यूजरलाई अझ सरलता प्रदान गर्ने हेतु निम्नानुसार परिवर्तन गरिएको छ ।

 • यस कन्टेस्टमा सजिलो मेम्बर तथा नयाँ सजिलो यूजर सबैले सहभागीता जनाउन पाउनेछन ।
 • सहभागी बन्न कुनै पनि प्रकारको शुल्क लाग्नेछैन ।
 • सहभागी बन्न सजिलो अनलाईनमा आफ्नो यूजर अकाउण्ट क्रिएट गरी प्रोफाईल अप्डेट गर्नुपर्नेछ ।
 • आफ्नो प्रोफाईल कम्प्लेट भएपछी भिभिन्न सामाजीक सञ्जालहरूमा शेयर गर्नुपर्नेछ ।
 • तपाईंको प्रोफाईल कती भिजिट भयो, सिस्टमाले गणना गर्नेछ ।
 • जसको प्रोफाईल सबैभन्दा ज्यादा भिजिट भएकोहुनेछ, उसैलाई बिजेता घोसित गरिनेछ ।
 • टप ५ लाई पुरस्क्रित गरिनेछ ।
  पुरस्कारहरू:
  १। सम्मानपत्र, मेडल तथा ट्रफी, सजिलो मेम्बरशिप, जब अफर, फ्री हेल्थ चेकअप कुपन, ( प्रतिस्ठित अस्पातलको ),सजिलो वाल वाच, सजिलो कप, गिफ्ट ह्याम्पर ।
  २। सम्मानपत्र, मेडल तथा ट्रफी, सजिलो मेम्बरशिप, जब अफर, फ्री हेल्थ चेकअप कुपन, ( प्रतिस्ठित अस्पातलको ),सजिलो वाल वाच, सजिलो कप ।
  ३। सम्मानपत्र, मेडल तथा ट्रफी, सजिलो मेम्बरशिप, जब अफर, फ्री हेल्थ चेकअप कुपन, ( प्रतिस्ठित अस्पातलको ),सजिलो वाल वाच,
  ४। सम्मानपत्र, मेडल तथा ट्रफी, सजिलो मेम्बरशिप, जब अफर, फ्री हेल्थ चेकअप कुपन, ( प्रतिस्ठित अस्पातलको )
  ५। सम्मानपत्र, मेडल तथा ट्रफी, सजिलो मेम्बरशिप, जब अफर,

नोट

 • ३०० भन्दा काम भ्यू भएको प्रोफाईललाई मान्यता दिईने छैन ।
 • कुनै बिबाद आएको खण्डमा आयोजकको निर्णयनै अन्तिम निर्णय हुनेछ ।

सजिलो प्रोफाईल क्रिएट गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

नतिजा प्रकाशन: श्रावन १३ गते

Cart

No products in the cart.